Současný stav

Zpracovatelé nyní pro radnici Prahy 3 dokončují tzv. management plán konverze budovy nádraží. Co to má být? Zaprvé právní analýza a návrh převodu/odkoupení budovy NNŽ včetně pozemků z majetku Českých drah, resp. Žižkov station development na právnickou osobu vhodně sdružující neziskové subjekty jako jsou příspěvkové organizace městské části, hlavního města a ministerstva kultury, či vysoké školy (např. Zájmové sdružení právnických osob, SVJ nebo jiné) – a prověření těchto možností ve variantách s nutnými právními kroky a harmonogramem; zadruhé stavebně-technická analýza nezbytných stavebních úprav nutných pro rekolaudace stávajících prostor nádraží pro účely kulturně-vzdělávacího centra, kde základní ideou je, že budova nádraží by měla být rozdělena na více budov, či jednotek tak, aby jednotliví zřizovatelé předmětných příspěvkových organizací (ale též soukromé subjekty) mohly být vlastníky, nikoli jen nájemci, jednotlivých dílů + opět harmonogram kroků a odhad náklad – příspěvkové organizace nemohou investovat do majetku, který jim nepatří; a konečně zatřetí: provozně-ekonomická analýza vstupních investic (koupě + stavebně-technické úpravy umožňující užívání v souladu s kolaudačním účelem) a provozních nákladů společných prostor a jednotlivých budov/dílů v návaznosti na jednotlivé varianty viz výše a nákladů na celkovou konverzi budovy jako podklad pro zadání architektonického návrhu. Výstupem by tak měl být komplexní analyticko-návrhový materiál prověřující všechny možné varianty výsledného právního postavení, nutných stavebních úprav a nákladů na rekonstrukci a provoz, s nímž bude možné se jednak obrátit na architekty ke zpracování návrhů, jednak na investory ve veřejném i soukromém neziskovém sektory s cílem získat je pro účast v projektu. Tento Master management plán bude hotov do konce roku 2014.

Dne 15.4.2014 bylo na NNŽ podepsáno Memorandu o vzájemné spolupráci ke konverzi budovy NNŽ na kulturně-vzdělávací centrum. K Memorandu se zavázalo Ministerstvo kulturny, Hlavní město Praha, MČ Praha 3, České dráhy, a.s. a Žižkov Station Development, a.s..V ten den byla také na budovu konečně umístěna cedulka označující budovu kulturní památkou.

NAŠE ČINNOST NA NÁKLADOVÉM NÁDRAŽÍ BYLA UKONČENA V ROCE 2015. RÁDI VÁS PŘIVÍTÁME V NOVÉM PŮSOBIŠTI – V KASÁRNÁCH KARLÍN.