Historie budovy NNŽ

V roce 1927 vrchní technický rada Státních drah Ing. Miroslav Chlumecký vypracoval “Dispoziční plán budoucích železničních úprav v Praze”. Nákladové nádraží Žižkov je v něm označováno jako “Nákladové nádraží u Červeného dvora”. Miroslav Chlumecký pro toto nádraží navrhnul provozní schéma.
27. srpna 1928 byla zahájena stavba. Projektanty jsou Dr. Ing. arch. Karel Caivas a Ing. arch. Vladimír Weiss.
V roce 1931 probíhá stavba skladišť a ramp.
V roce 1934 pak stavba správní budovy.
1. 3. 1936 Byl zahájen pravidelný provoz.


Nákladové nádraží Žižkov od této chvíle slouží pro přepravu a skladování zboží. Je to velkokapacitní koncové nádraží a největší dochovaná funkcionalistická stavba v Praze. Celková užitná plocha skladišť je 30.000 metrů čtverečních a je tvořena dvěma křídly se dvěma nadzemními a podzemními patry. Tato křídla spojuje deset ocelových lávek s výtahovými věžemi umístěnými na krytou rampu uprostřed kolejiště. Budova je kompaktní a jednoduchá, spojuje v sobě funkčnost a estetiku. Správní budova je orientovaná kolmo na třídu Jana Želivského. Byly v ní umístěny kanceláře i služební byty.
 

Nákladové nádraží bylo v čilém provozu až do konce dvacátého století. Pokles aktivity byl zapříčiněn zejména vzrůstající kamionovou přepravou a špatnou dostupností NNŽ pro nákladní auta. 

2002 - Ukončen provoz nádraží.
2003 - Národní památkový ústav podává první návrh na památkovou ochranu nádraží. Žádost zůstává nevyřízená.
2007 - České dráhy zakládají s developerskou firmou Sekyra Group společnost Žižkov Station Development (ŽSD). Plánuje se bytový a administrativní komplex pro 15. 000 obyvatel. Plán obsahuje dvě varianty, jedna počítá se zachováním nádraží, druhá se zbouráním.
2010 - Klub za starou Prahu podává po sedmi letech druhý návrh na památkovou ochranu nádraží. Návrh je přijat ministerstvem kultury, ŽSD podává proti rozhodnutí rozklad.
2011 - Vzniká sdružení Tady není developerovo, které se zasazuje o ochranu přírody a kulturního dědictví na Praze 3. Sdružení medializuje kauzu NNŽ a zasazuje se o prohlášení nádraží za kulturní památku. Po dvou letech je požadavku na ochranu nádraží docíleno.
12. 3. 2013 - Vchází v platnost ochrana nákladového nádraží Žižkov jako kulturní památky.
15. 4. 2014 - Podepsáno memorandum o vzájemné spolupráci ke konverzi Nákladového nádraží Praha - Žižkov na kulturně vzdělávací centrum. K memorandu se zavázali Ministerstvo kultury, Hlavní město Praha, MČ Praha 3, České dráhy a Žižkov Station Development.
V současné době severní část pozemků nádraží vlastní společnost Discovery Group, která tu chce vybudovat víceúčelový projekt, který zahrnuje výstavbu obchodního centra, bytů, parků a administrativních budov. Podle společnosti půjde o „rezidenční a obchodně-společenské centrum, které se v budoucnu stane vstupní bránou do nové čtvrti vzniklé na místě bývalého nákladového nádraží“. Je tedy stále možné, že veškeré dosavadní snahy občanů o památkovou a ekologickou ochranu tohoto unikátního místa Prahy mohou stále přijít vniveč.

 

 

NAŠE ČINNOST NA NÁKLADOVÉM NÁDRAŽÍ BYLA UKONČENA V ROCE 2015. RÁDI VÁS PŘIVÍTÁME V NOVÉM PŮSOBIŠTI – V KASÁRNÁCH KARLÍN.