Společně kulturou proti chátrání

Sobota, 10. Říjen 2015
16:00

Účastníci diskuze:

Tadeáš Polák
V prosinci 2014 se iniciátoři projektu Klinika rozhodli obsadit pět let opuštěnou budovu bývalé kliniky na pražském Žižkově a přetvořit ji v autonomní sociální a kulturní centrum. Jako zástupce projektu přijde sdílet vlastní zkušenosti a diskutovat o možnostech animace chátrajících budov Tadeáš Polák.

Martina Dobrovolná
Členka brněnského spolku Kulturou proti chátrání, který má za cíl smysluplně využít opuštěné chátrající prostory ve Vlhké ulici v centru Brna a vybudovat tu neziskové komunitní centrum. V srpnu 2013 kolektiv uskutečnil happening, v rámci kterého představil alternativní využití chátrajících prostor, následoval pak další v roce 2014 na podporu pražské Kliniky a nejaktuálnější z května 2015 upozorňující na špatný stav budov ve zmiňované Vlhké ulici. Na základě úspěchu těchto akcí se nyní jedná se zastupiteli města o budoucnosti prostor.

Radka Schmelzová
Vystudovala obor Dějiny umění a péče o kulturní dědictví na Ostravské univerzitě a teorii a historii designu a nových médií na VŠUP v Praze. Působila v Národním památkovém ústavu, čtrnáctideníku Ateliér i jako asistent kurátora v Národní galerii v Praze. V současnosti přednáší teorii výtvarného umění na KALD DAMU. Zabývá se současným umění s přesahem ke krajině a kulturnímu dědictví.

sdružení Štkaní
Otevřená skupina Štkaní se zabývá podporou realizace tvůrčích vizí umělecky zaměřených jednotlivců i skupin a každoročně pořádá setkání za účelem společného tvoření. Využívají pro to často ohrožené prostory a pomáhají je tak alternativně využívat.