Místa mezi místy

Čtvrtek, 17. Září 2015
20:30


Epos 257 a Marek Matvija uvádí premiéru dokumentárního eseje Místa mezi místy (20’, FAMU). Film je portrétem vnitřní městské periferie, její skryté dynamiky a lidí, kteří ji zabydlují.  

>>> 18:00 <<<
diskuse Kvalita designu ve veřejném prostoru v rámci Landscape festivalu

>>> 20:30 <<< 
MÍSTA MEZI MÍSTY premiéra 
+ debata s tvůrci a Radovanem Haluzíkem

>>> 21:30 <<< 
AFTERPARTY 
Stanislav Abrahám / alternative electronic

+++ VÝSTAVA +++
Epos 257 v prostoru Nákladového nádraží Žižkov vystaví několik objektů ze série Lines – nalezených objektů/artefaktů na území vnitřní pražské periferie. 

________________

MÍSTA MEZI MÍSTY (2015, FAMU)

Filmař Marek Matvija a umělec Epos 257 posledních pět let natáčeli rozhovory s lidmi žijícími na ulici i odborníky na urbanismus a měststkou krajinu. Filmová esej se zabývá problematikou vnitřní městské periferie, provázanými důvody jejího vzniku i četnými možnostmi jejího využití. Tvůrci záměrně nesledují jedinou dějovou linku ani nechtějí širokou tematiku ilustrovat na příběhu několika konkrétních protagonistů. Film sleduje vzniky a zániky míst a improvizovaných domovů, divoké proplétání přírody, architektury a reliktů lidské činnosti ve vyloučeném prostoru. 

Spolupráce na dokumentárním filmu se začala odvíjet od pozorování vývoje projektu Epose 257 Útočiště (2008), kdy streetartista předělal část své galerijní instalace v obyvatelné přístřeší. Film zachycuje jak transport objektu a jeho umístění do vyloučené zóny pod Barrandovským mostem, tak útržky ze života dvou (bývalých) bezdomovců, kteří jej nyní již sedmým rokem obývají.
____ 

Projekce navazuje na diskusi “Kvalita designu ve veřejném prostoru” v rámci landscape festivalu s Davidem Karásekem (mmcité), Pavlou Melkovou (ředitelka Kanceláře veřejného prostoru IPR Praha) a Michalem Froňkem (UMPRUM/Olgoj Chorchoj)