LandsLandscape architecture EU – pozice evropské krajinářské architektury.

Úterý, 22. Září 2015
18:00

David Bravo /ES/ — architekt, tajemník komise Evropské ceny za veřejný městský prostor
Christophe Ponceau /FR/ — kurátor přehlídky zahrad a krajinné architektury Jardin Lausanne Festival
Dominika Tihanyi /HU/ — krajinářská architektka
Eva Wernerova /SK/ — krajinářská architektka
Dorota Rudawa /PL/ — krajinářská architektka